Shell Market

Özellikle, temsili satışlar ve pazarlama planları oluşturup, bunları ulusal, bölgesel veya küresel bazda uyguluyoruz.

Pazardaki gelişmeleri izlemek ve iş arkadaşlarını stratejik planlama döngüleri konusunda bilgilendirmek

Ürün bulunurluğunu, promosyon etkinliğini, satış faaliyetini ve fiyatlandırmayı arttırarak satışları azami seviyeye ulaştırmak

Müşteri grupları için değer önermeleri hazırlamak ve müşterilerle çok iyi ilişkiler geliştirmek.